Witaj w centrum pomocy Kowalec

Aby usprawnić żądania pomocy technicznej i lepiej służyć Ci pomocą, korzystamy z systemu ticket pomocy technicznej. Każde żądanie pomocy technicznej ma przypisany unikalny numer biletu, którego można użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online. W celach informacyjnych udostępniamy pełne archiwa i historię wszystkich wniosków o wsparcie. Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.